Contact & Privacy

Het Papieren Tijger Netwerk is altijd digitaal bereikbaar.

Papieren Tijger
- De eigenzinnige professional - Welkom_op_de_Papieren_Tijger_Site.html
http://www.digitalespin.nl/DS/NIEUWSBRIEF.html
Heterdaadsessie Informatiebeheer in Ministerieland (Ministeries BZK, FIN en SZW)!http://www.digitalespin.nl/DS/Aankondigingen/Artikelen/2018/4/26_Informatiebeheer_in_Ministerieland_%28Doc-Direkt__BZK,_FIN_en_SZW%29.html

Verslag, foto’s en presentaties van Heterdaadsessie VNG: Informatie-Nirvana!

Heterdaad- en Graafsessieshttp://www.digitalespin.nl/DS/KC_mini-sites/KC_mini-sites.htmlhttp://www.digitalespin.nl/DS/Aankondigingen/Aankondigingen.htmlshapeimage_8_link_0
Mens achter de Tijgerhttp://www.digitalespin.nl/DS/Mens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.htmlhttp://www.digitalespin.nl/DS/Mens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.htmlshapeimage_9_link_0
Tijgernootjeshttp://www.digitalespin.nl/DS/Tijgernootjes/Tijgernootjes.htmlhttp://www.digitalespin.nl/DS/Tijgernootjes/Tijgernootjes.htmlshapeimage_10_link_0
Kenniscentrumhttp://www.digitalespin.nl/DS/KC_Kenniscentrum.htmlhttp://www.digitalespin.nl/DS/KC_Kenniscentrum.htmlshapeimage_11_link_0
Aanmeldenhttp://www.digitalespin.nl/DS/Aanmelden.htmlhttp://www.digitalespin.nl/DS/Aanmelden.htmlshapeimage_12_link_0
Privacy & Contactshapeimage_13_link_0
 
 

Digitale Spin is de Nieuwsbrief van het Papieren Tijger Netwerk. Trefwoorden zijn: documentmanagement, kennismanagement, contentmanagement, webcontentmanagement, recordsmanagement, recordmanagement, Digitale Tijger, Tijgerspin, archief, bibliotheek, informatieprofessional, documentaire informatievoorziening, knipoog, geuzennaam, archivaris, bibliothecaris, webmanager, intranet, banen, jobs, column,

Heterdaadsessie, Op Heterdaad, Agenda, Tips, Nieuwtjes, Attendering, Mens achter de Tijger, Kenniscentrum, document- en kennismanagement, documentprofessionals, kennisprofessionals, Documentcentrum, Exclusief voor leden, dossiers, dossierreeks, leergang, euroforum, checklists, cases, best practices, foto’s, presentaties, topics, pdf’s, boeken, tijdschriften, aanbieders, producenten, uitgevers, verenigingen, evenementen, opleiders, opleidingsinstituten, opleidingsinstellingen, consultants,

Nieuwsbrief Digitale Spin

Reactie? Commentaar?

Wat vind je van deze rubriek?

Klik hier.

Deze website en die voor de nieuwsbrief (www.digitalespin.nl) vormen de plek van het Papieren Tijger Netwerk op Internet. De informatie op de sites wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast.


Administratie

Postbus 10

8190 AA  Wapenveld


info@papierentijger.net

NL76 INGB 0004 8455 48

KvK Zwolle 05083546

BTW NL085.289.176.B01


PRIVACY STATEMENT

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) is Simon Peter Been (SPB) - de eenmanszaak die verantwoordelijk is voor de activiteiten van het Papieren Tijger Netwerk en Sprankelaar - verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren.

Het doel van de wet is het regelen van de bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen en het vereenvoudigen van informatiestromen in de EU.


Waarom worden persoonsgegevens beheerd?

SPB biedt aan belangstellenden - met name via de websites en mailings - de mogelijkheid om zich in te schrijven voor attendering op de activiteiten en deelname eraan. Hiermee geven zij expliciet toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan.

Persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doelen:

• Attendering op activiteiten
• Informering over aangeschafte diensten of producten
• Ledenadministratie (incl. facturering en correspondentie)
• Benaderen potentiële gastorganisaties voor bijeenkomsten
• Vervaardigen badges en deelnemerslijsten/indelingen voor bijeenkomsten

Gegevens over potentiële gastorganisaties worden doorgaans verkregen uit het netwerk of via LinkedIn of andere internet-bronnen.


Welke persoonsgegevens worden beheerd?

De persoonsgegevens die wij verwerken:
• Organisatie;
• Voornaam, achternaam, geslacht en functie;
• Adresgegevens;
• Telefoongegevens;
• E-mailgegevens;
• Betalingsgegevens;
• Lidmaatschaps/Aanschafgegevens;
• Recht op korting;
• Voorkeuren voor inhoudelijke onderwerpen.


Beheer en gebruik Persoonsgegevens

De gegevens worden geactualiseerd of verwijderd als nieuwe informatie beschikbaar komt, zoals opzegging, adreswijziging, functiewisseling, ’uit dienst’, verandering van contactpersoon, ongeldig mailadres, het veranderen van recht op korting. Soms moet vervangende contactinformatie worden verkregen om de gegevens van een bestaande relatie actueel te houden. Voorkeuren gelden slechts voor 1 bijeenkomst en worden daarna actief verwijderd.

SPB verstrekt normaliter - tenzij wettelijk verplicht - géén gegevens aan derden. Waar het gaat om netwerkactiviteiten worden wel deelnemerslijsten opgesteld en verspreid onder de deelnemers en worden op verzoek en met beider instemming op incidentele basis twee personen met elkaar in contact gebracht.


Toegang tot Persoonsgegevens

Voor het attenderen maakt SPB gebruik van de Amerikaanse mailservice MailChimp. Onder elke attendering staat de mogelijkheid voor de ontvanger om de opgeslagen persoonsgegevens per direct in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Voor de ledenadministratie wordt een aparte database bijgehouden (facturering, brieven en voorkeuren). Voor de betrokkenen is het altijd mogelijk om op verzoek per mail ook de daarin opgeslagen persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of toegestuurd te krijgen. Voor mailcontact met relaties wordt een email-applicatie gebruikt waarin mailadressen staan opgeslagen.

Verwijdering kan uiteraard alleen als de gegevens niet meer relevant zijn (facturen betaald bijvoorbeeld). SPB zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Uiteraard heeft een betrokkenen altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

De ledenadministratie is slechts voor twee personen toegankelijk: de beheerder en het secretariaat. Overzichten worden uitsluitend verstrekt aan de accountant. Allen gevestigd in Nederland.


Cookies

SPB registreert gegevens over het gebruik van de websites en gebruikt daarvoor louter de cookie van Google Analytics. Het doel is puur het verbeteren van de website in algemene zin.

Het gaat daarbij om:
• bezoekersaantallen;
• eigenschappen van de gebruikte webbrowsers.


Beveiliging

SPB neemt de bescherming van de vastgelegde gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als een betrokkene de indruk heeft dat de eigen gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Om de persoonsgegevens te beveiligen is gekozen voor betrouwbaarheid en professionaliteit: cloud-dienstverlener MailChimp, databaseplatform FileMaker en e-mail applicatie Apple Mail.

Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij genoodzaakt om back-ups te maken. Wijzigingen en verwijderingen komen pas in een back-up nadat het back-up proces is afgerond.


Contactinformatie

Papieren Tijger Netwerk en Sprankelaar Simon Been
Postbus 10
8190 AA Wapenveld
info@papierentijger.net of info@sprankelaar.nl


Disclaimer

Het copyright van de informatie op deze sites, de teksten en het beeldmateriaal, is van het Papieren Tijger Netwerk. (Her)gebruik van teksten en illustraties op deze site is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Papieren Tijger Netwerk. Bronvermelding is verplicht.


Hoewel deze website met de uiterste zorgvuldigheid is samengesteld, kan de juistheid van de opgenomen informatie niet altijd worden gegarandeerd. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze site.


© + ® papierentijger.net