Missie

De naam van het netwerk is een knipoog: een papieren tijger is volgens Van Dale iets of iemand van wie niets te duchten valt wegens gebrek aan daadkracht. ;-)

Papieren Tijger
- De eigenzinnige professional - Welkom_op_de_Papieren_Tijger_Site.html
http://www.digitalespin.nl/DS/NIEUWSBRIEF.html
Heterdaad- en Graafsessieshttp://www.digitalespin.nl/DS/KC_mini-sites/KC_mini-sites.htmlhttp://www.digitalespin.nl/DS/Aankondigingen/Aankondigingen.htmlshapeimage_7_link_0
Mens achter de Tijgerhttp://www.digitalespin.nl/DS/Mens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.htmlhttp://www.digitalespin.nl/DS/Mens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.htmlshapeimage_8_link_0
Tijgernootjeshttp://www.digitalespin.nl/DS/Tijgernootjes/Tijgernootjes.htmlhttp://www.digitalespin.nl/DS/Tijgernootjes/Tijgernootjes.htmlshapeimage_9_link_0
Kenniscentrumhttp://www.digitalespin.nl/DS/KC_Kenniscentrum.htmlhttp://www.digitalespin.nl/DS/KC_Kenniscentrum.htmlshapeimage_10_link_0
Aanmeldenhttp://www.digitalespin.nl/DS/Aanmelden.htmlhttp://www.digitalespin.nl/DS/Aanmelden.htmlshapeimage_11_link_0
Privacy & ContactContact_%26_Privacy.htmlContact_%26_Privacy.htmlshapeimage_12_link_0
Primeur! Nieuw GRATIS vakblad: Digitale Tijger Journal. Ziehier editie 1!https://www.papierentijger.net
Pensioengigant MN…  Uitgebreid verslag met sheets gereed: Heterdaad eDossier #Ihttps://www.papierentijger.net/edossiers.html
 
 

Digitale Spin is de Nieuwsbrief van het Papieren Tijger Netwerk. Trefwoorden zijn: documentmanagement, kennismanagement, contentmanagement, webcontentmanagement, recordsmanagement, recordmanagement, Digitale Tijger, Tijgerspin, archief, bibliotheek, informatieprofessional, documentaire informatievoorziening, knipoog, geuzennaam, archivaris, bibliothecaris, webmanager, intranet, banen, jobs, column,

Heterdaadsessie, Op Heterdaad, Agenda, Tips, Nieuwtjes, Attendering, Mens achter de Tijger, Kenniscentrum, document- en kennismanagement, documentprofessionals, kennisprofessionals, Documentcentrum, Exclusief voor leden, dossiers, dossierreeks, leergang, euroforum, checklists, cases, best practices, foto’s, presentaties, topics, pdf’s, boeken, tijdschriften, aanbieders, producenten, uitgevers, verenigingen, evenementen, opleiders, opleidingsinstituten, opleidingsinstellingen, consultants,

Nieuwsbrief Digitale Spin

Reactie? Commentaar?

Wat vind je van deze pagina?

Heb je vragen of tips?

Klik hier.

Leden

De leden zijn interne dienstverleners rond document en kennis. Meestal zijn ze werkzaam in de leiding of staf van afdelingen als kenniscentrum, bibliotheek/documentatie, postkamer, DIV/archief. Soms ook zijn ze betrokken bij de document- en kennisdienstverlening vanuit afdelingen als Communicatie, Webservices, Automatisering of Facility Management. Ook directeuren, kennismanagers en andere belanghebbenden behoren tot de ledenkring.


De missie van het Papieren Tijger Netwerk luidt in een notendop:


Elkaar stimuleren tot een eigen visie en een nieuwe rol in het Google- en SharePoint-tijdperk


Veel professionals rond document en kennis staan voor een herijking van hun dienstverlening en zelfs van hun beleid en organisatie. Er zijn allerlei ontwikkelingen waarop moet worden ingespeeld en knelpunten die moeten worden aangepakt. Het is logisch dat de traditionele stromingen hun rijkdom aan inzichten uit de papieren wereld vertalen naar de digitale wereld.

Alleen: met het speelveld zijn ook de spelregels veranderd. De organisatie kijkt met nieuwe ogen naar de functie van de document- en kennisfacilities. De traditionele rollen voldoen niet meer. Niemand kan meer volstaan met het oude werk blijven doen, maar dan met een nieuw (digitaal) hulpmiddel.


Papieren Tijgers staan voor de grootste uitdaging uit hun geschiedenis: in feite is een geheel nieuwe visie nodig op de document- en kennishuishouding van hun organisatie. Alles krijgt daarin een eigen plaats: digitalisering, intranet, kennismanagement. En dat vergt een herijking van de benodigde dienstverlening. Niet voor niets hebben Papieren Tijgers een scherpe visie en scherpe tanden nodig...


De Praktijk

De praktijk is de beste inspiratiebron. Het Papieren Tijger Netwerk ontwikkelt visies, maar probeert ook de vertaling naar de (individuele) praktische situatie te vergemakkelijken. Praktijkcases zijn een belangrijke kennisbron voor de leden. Het Papieren Tijger Netwerk schept de voorwaarden voor deelnemende document- en kennisprofessionals om ervaringen te delen en nieuwe ideeën op te doen. Alle activiteiten en publicaties zijn daarop toegespitst.


Groei

De start van het Netwerk is ingeluid met de uitgave van een - papieren - nieuwsbrief: Papieren Tijger. Dat was in februari 1997. Precies twee jaar later werd het mogelijk lid te worden van het Netwerk en werden de activiteiten exclusief voor leden. Inmiddels bedraagt het aantal aangesloten netwerkers meer dan 700 personen.


Waarom Papieren Tijger?

De naam van het netwerk is een knipoog: een papieren tijger is volgens de definitie in Van Dale iets of iemand van wie men niets te duchten heeft wegens gebrek aan daadkracht. Zo keek men vroeger tenslotte vaak aan tegen ons type afdelingen. Die tijd is echter voorbij: het accent ligt nu niet meer op het papier maar op de Tijger.

Juist nu is de tijd om te zorgen voor orde in de nieuwe, digitale chaos. Juist nu is de behoefte aan expertise rond orde en ontsluiting van kennis en documenten groter dan ooit. En: juist dat is de deskundigheid en roeping van de Papieren Tijger!


Het Netwerk helpt daarbij

Het Papieren Tijger Netwerk helpt om de visie èn tanden van de leden aan te scherpen door gerichte kennisvoorziening en het samenbrengen van vakgenoten.