Alles over Connect - Connect - Connect

Amsterdam als Bruisend Kennisnetwerk

Van Actuele Informatie en Erfgoeddata tot AI

Stadsarchief Amsterdam & Partners

Maandagmiddag 22 april 2024.  12.30 - 17 uur.  Broodje vooraf.  Borrel toe.

Stadsarchief Amsterdam

Connect-Connect-Connect: Oud, Nieuw èn Community!

Gaaf hoe archieven en bibliotheken transformeren van stille bewaarders naar bruisende actuele kennisnetwerken! Van Erfgoeddata tot AI, Amsterdamse informatieprofessionals bouwen bruggen tussen collecties, gemeenschappen en de digitale toekomst.

Maandagmiddag 22 april, 8 sprekers over onderwerpen als

• Het Archief als Nutsvoorziening: Oude ketenen doorbroken!

• De Geschiedenis doorzoekbaar: AI als bruggenbouwer

• Platform Netwerk Oorlogsbronnen: Het verhaal centraal

• Adamlink: Amsterdamse Erfgoeddata verzameld en verrijkt


NIEUW AI-Lab: Documenten bevragen in natuurlijke taal met AI!

Maatwerk

• Stuur je eigen vraagstukken in.

Exclusief voor leden à € 175

Géén lid? € 250 (sessie deelname incl. lidmaatschap 2024). Team? Korting na 4 deelnemers. Tarieven 2024, ex BTW.

Focus: Transformatie in Toegang en Verbondenheid

Duik in de toekomst van archieven en informatievoorziening! Het Stadsarchief en partners staan bekend als trendsetters en geven nu opnieuw een innovatief perspectief op het belang van toegankelijke, doorzoekbare en verbonden informatiebronnen, waarbij de burger altijd centraal staat. Een One Stop Infoshop!

Archieven en bibliotheek transformeren tot essentiële nutsvoorzieningen, die niet alleen moderne èn historische documenten bewaren, maar deze ook tot leven brengen door middel van geavanceerde digitalisering en… AI.

AI Gids 1

Aangepast programma. Alle presentaties zijn plenair. Parallelsessies zijn vervallen.

Documenten bevragen in natuurlijke taal - Met AI !

Sprekers: Max van Rest en Iva Gornishka, AI-Lab Amsterdam

Hoe kan AI helpen informatie te vinden in grote hoeveelheden documenten? Aanpak AI-Lab: experimenteren met de mens centraal.

Zo is met open.amsterdam een technologie getest die het mogelijk maakt een vraag te interpreteren, de relevante informatie te vinden in documenten en vervolgens een antwoord te kunnen genereren op de vraag: Retrievel Augmented Generation (RAG). Gekeken is o.a. naar maakbaarheid, performance, ethiek en klimaatimpact.

Inzet van de presentatie: inspireren over de mogelijkheden en informeren over de kansen en risico's.

Het Archief als Nutsvoorziening - Onbegrensde informatie als recht!

Spreker: Marc Holtman

Het is een nieuw concept: het archief als een informatie nutsvoorziening. In deze voorziening staan de burger en diens recht op informatie centraal en niet de oorsprong van de informatie. Het streven is om alle mogelijke informatie toegankelijk te maken in samenhang, gebruikmakend van de nodige technologieën om informatie te bevragen, te raadplegen, en te interpreteren.

Dat betekent goede verbinding tussen collecties en het loslaten van de focus op sec archiefwettelijk over te dragen informatie. Kernbegrippen zijn verder: duurzaamheid, digitale transformatie, beleid en wetgeving.

AI Gids 1

Adamlink - Amsterdamse erfgoeddata verzameld en verrijkt

Spreker: Nelleke van Zeeland, of iemand van het consortium

Adamlink komt voor uit Adamnet, het platform waarop de toegangen van Amsterdamse bibliotheekinstellingen gecombineerd en beschikbaar worden gesteld. 

Boeiend! Ook hier is sprake van samenwerking tussen bibliotheken, archieven, musea en meer en van innovatieve projecten en tools. Het platform focust op het digitaliseren, verbinden, en verrijken van diverse soorten informatie met focus op open data en interoperabiliteit èn… het stimuleert levendige betrokkenheid van de gemeenschap. Ontdek voorbeelden van de projecten.

De geschiedenis doorzoekbaar - AI als bruggenbouwer

Sprekers: Pauline van den Heuvel, Merel Geerlings, Niek Verhoeff

De afgelopen 25 jaar hebben archiefinstellingen een enorme slag gemaakt in het digitaliseren van de collectie. Dat was in eerste instantie beperkt tot scannen, maar inmiddels is het mogelijk de inhoud doorzoekbaar te maken. 

Zo kan met hulp van AI de inhoud worden gestructureerd en vervolgens worden gelinked aan andere instellingen en collecties. In deze sessie wordt door medewerkers van het Stadsarchief in estafettevorm de keten van toegankelijk maken toegelicht.

Platform Netwerk Oorlogsbronnen - Het verhaal centraal

Spreker: Lizzy Jongma / Edwin Klijn

Netwerk WO2 realiseert en beheert het platform Netwerk Oorlogsbronnen, dat via interdisciplinaire samenwerking een schat aan historisch materiaal ontsluit en waarin oorloglevens van individuele personen worden gereconstrueerd. 

En wat voor ons extra gaaf is: het biedt toegang tot gediversifieerde bronnen, maakt innovatief gebruik van moderne technologie, hanteert een thematische en verhalende benadering en heeft hoge educatieve en maatschappelijke waarde.

Maatwerk

• Stuur je eigen vraagstukken in.

Exclusief voor leden à € 175

Géén lid? € 250 (sessie deelname incl. lidmaatschap 2024). Team? Korting na 4 deelnemers. Tarieven 2024, ex BTW.

Heterdaadsessie Archief (recent):

Intussen kun je je hier nog storten op de Heterdaadsessies die je misschien gemist hebt, in de vorm van eDossiers ;-)

Nog géén lid? Waarom LID worden?

(Lid worden voor 2024 à € 75 kan hier)


Het Papieren Tijger Netwerk bevordert kennisdeling door Heterdaadsessies en andere professionele bijeenkomsten, LinkedIn en overige vormen van netwerken. En… natuurlijk door de Heterdaad eDossiers en dè Digitale Tijger Journal.

Alles Exclusief voor Leden.


Heterdaadsessies

Kennis, op Heterdaad gesnapt!

Bij een aansprekende organisatie met een spraakmakende case voor Informatieprofessionals.

Kennis - Informatie - Data : Organiseren - Managen - Innoveren

Middagvullend met een maatwerk programma, afgestemd op de organisatie en op 

de vraagstukken die de deelnemers vooraf inbrengen.

Sprekers: van enkelen tot 20+.

Naast het plenaire programma is vaak sprake van Parallelsessies en zo mogelijk een Rondleiding.

Heterdaadsessies worden traditiegetrouw afgesloten met een Tijgerborrel ;-)

Ca. 3 - 4 per jaar. Tegen ledentarief.


Heterdaad eDossiers

Gratis voor leden, mits betalend deelnemer aan die sessie.

Uitgebreid en met beeld geïllustreerd verslag van telkens één organisatie

Links naar Achtergrondinformatie en naar de Sheets

Ca. 3 per jaar. 70 - 120 pagina's elk.


Digitale Tijger Journal

Bloemlezingen uit wat oudere Heterdaad eDossiers.

Langere en kortere artikelen van ca. 4-7 verschillende organisaties.

Incl. illustraties en links naar sheets & achtergrondinfo, column en rubrieken.

Gratis voor leden, mits lid bij verschijning.

Ca. 3 per jaar. 80 - 100 pagina's elk.


Individueel lidmaatschap na 1e jaar € 95. Alle bedragen op deze site per 2024 en ex. BTW.

Wees gerust: je hoeft niet privé te betalen (mag wel). Je krijgt een factuur per mail die je werkgever kan voldoen

Wil je een niet-gratis publicatie, sessie of lidmaatschap aanvragen? Wees gerust: je hoeft niet online te betalen. Na bestelling krijg je gewoon een factuur met BTW en als je dat wilt met inkoopnummer en op naam van je werkgever, te voldoen door je werkgever.

De activiteiten van het Netwerk zijn exclusief voor leden omdat we geen seminar-organisator of uitgever willen zijn, geen til voor duiven maar een netwerk voor tijgers. :-)

Sessie gemist? Dit is dè oplossing ;-)

Heterdaad eDossiers

Uitgebreide Verslagen van Heterdaadsessies.


Testimonial : nationale overheidsorganisatie over eDossier I

“Zojuist het hele dossier doorgenomen en stukken tekst gebruikt voor mijn eigen stukken over de toekomst van ons RM. ...meteen opgeslagen in huis, want daar kunnen we echt uit putten, met onze vernieuwingen. Dank daarvoor. Ik kijk uit naar het volgende ebook.”

Nog géén lid? Waarom LID worden?


Het Papieren Tijger Netwerk bevordert kennisdeling door Heterdaadsessies en andere professionele bijeenkomsten, LinkedIn en overige vormen van netwerken. En… natuurlijk door de Heterdaad eDossiers en het Digitale Tijger Journal.

Alles Exclusief voor Leden.


Heterdaad eDossiers

Gratis voor betalende sessie-deelnemers.

Uitgebreid verslag van presentaties van de Heterdaadsessie

Links naar Achtergrondinformatie en naar de Sheets

Ca. 4 per jaar. Ca. 40 pagina's elk.


Digitale Tijger Journal

Bloemlezingen uit wat oudere Heterdaad eDossiers.

Langere en kortere artikelen van ca. 4-7 verschillende organisaties.

Incl. illustraties en links naar sheets & achtergrondinfo, column en rubrieken.

Gratis voor leden, mits lid bij verschijning.

Ca. 4 per jaar. 40 - 50 pagina's elk.


Heterdaadsessies

Kennis, op Heterdaad gesnapt!

Bij een aansprekende organisatie met een spraakmakende case voor Informatieprofessionals.

Kennis - Informatie - Data : Organiseren - Managen - Innoveren

Middagvullend met een maatwerk programma, afgestemd op de organisatie en op 

de vraagstukken die de deelnemers vooraf inbrengen.

Sprekers: van enkelen tot 20+.

Naast het plenaire programma is vaak sprake van Parallelsessies en zo mogelijk een Rondleiding.

Heterdaadsessies worden traditiegetrouw afgesloten met een Tijgerborrel ;-)

Ca. 4 per jaar. Betaald.


Individueel lidmaatschap na 1e jaar € 85. Alle bedragen op deze site per 2020 en ex. BTW.

Elk Heterdaad eDossier bevat:

• Geïllustreerd, Gedetailleerd Sessieverslag

• Links naar Achtergrondinformatie en

• De Sheets

• Totaal 40-50 pagina's

Aan betreffende sessie deelgenomen?

Het Heterdaad eDossier krijg je gratis na afloop!


Sessie Gemist?

eDossier bestellen kan hieronder à € 95

Heterdaadsessie: kennis-intensieve middagprogramma’s voor infoprofessionals bij aansprekende organisaties met spraakmakende cases, van ABN en BZK tot Rijksmuseum.

Aan betreffende sessie deelgenomen?

Het Heterdaad eDossier krijg je gratis na afloop!


Sessie Gemist?

eDossier bestellen kan hieronder à € 95

Géén lid?

Ook jij kunt Heterdaad eDossiers bestellen à € 95. Je wordt dan automatisch lid. 

(Contributie voor het lopende jaar is inbegrepen in de prijs).

Een indruk krijgen?

De Digitale Tijger Journals zijn een bloemlezing uit diverse Heterdaad eDossiers en sessieverslagen. 

Ziehier. Gratis voor leden, maar de Corona-edities zijn ook voor niet-leden gratis :-)