Word ook lid van het

Papieren Tijger Netwerk

Informatie over dienstverlening en aanmelding

Lid worden

De activiteiten van het Netwerk zijn exclusief voor leden omdat we niet sec seminar-organisator of uitgever willen zijn, geen til voor duiven maar een netwerk voor tijgers. :-)

Netwerk en Lidmaatschap


Het Papieren Tijger Netwerk bevordert kennisdeling door professionele bijeenkomsten, publicaties, LinkedIn en overige vormen van netwerken. Alles Exclusief voor Leden.


Alleen als lid kun je dus deelnemen aan inspirerende Heterdaadsessies bij aansprekende organisaties met spraakmakende cases. En krijg je gratis het uitgebreide (ca. 40-160 p.) Heterdaad eDossier van de sessie waaraan je deelnam (normaal € 95).
Bovendien krijgt elk lid gratis 3-4x per jaar het Digitale Tijger eJournal (dik 40-120 p.) met onder meer bloemlezingen uit oudere Heterdaad eDossiers.


Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en geldt voor minstens 1 jaar. Het wordt automatisch telkens met 1 jaar verlengd tot schriftelijke wederopzegging vóór 1 november.


Met het aangaan van het lidmaatschap verbindt het lid de eigen organisatie (of zichzelf als het voor eigen gebruik is) tot het nakomen van de verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien (vooral het betalen van de facturen ;-)


Lid worden à € 75 kan hier


Individueel lidmaatschap na 1e jaar € 95. Alle bedragen op deze site per 2024 en ex. BTW.

Wees gerust: je hoeft niet privé te betalen (mag wel). Je krijgt een factuur per mail die je werkgever kan voldoen. 


Desgewenst wordt het individueel lidmaatschap omgezet in een bedrijfslidmaatschap à € 225 /jr.


Bedrijfslidmaatschap is al voordelig als jouw organisatie meer dan 2 geïnteresseerden telt: alle medewerkers van het bedrijf genieten namelijk de voordelen van het lidmaatschap. Neem hier contact op.Nog géén lid? Waarom LID worden?

(Lid worden voor 2024 à € 75 kan hier)


Heterdaadsessies

Kennis, op Heterdaad gesnapt!

Bij een aansprekende organisatie met een spraakmakende case voor Informatieprofessionals.

Kennis - Informatie - Data : Organiseren - Managen - Innoveren

Middagvullend met een maatwerk programma, afgestemd op de organisatie en op 

de vraagstukken die de deelnemers vooraf inbrengen.

Sprekers: van enkelen tot 20+.

Naast het plenaire programma is vaak sprake van Parallelsessies en zo mogelijk een Rondleiding.

Heterdaadsessies worden traditiegetrouw afgesloten met een Tijgerborrel ;-)

Ca. 3 - 4 per jaar. Tegen ledentarief.


Digitale Tijger Journal

Bloemlezingen uit wat oudere Heterdaad eDossiers.

Langere en kortere artikelen van ca. 4-7 verschillende organisaties.

Incl. illustraties en links naar sheets & achtergrondinfo, column en rubrieken.

Gratis voor leden, mits lid bij verschijning.

Ca. 3 - 4 per jaar. 50 - 80 pagina's elk.


Heterdaad eDossiers

Gratis voor leden, mits betalend deelnemer aan die sessie.

Uitgebreid en met beeld geïllustreerd verslag van telkens één organisatie

Links naar Achtergrondinformatie en naar de Sheets

Ca. 3 - 4 per jaar. 40-60 pagina's elk.


Artificial Information reeks

Gebaseerd op eigen onderzoek.

Gidsen en eDossiers over actuele onderwerpen in het Informatiedomein.

Incl. illustraties en links naar sheets & achtergrondinfo.

Ca. 3 - 4 per jaar. 50 - 80 pagina's elk.

Uitgever: Tijger eMEDIA.

Maak mij lid!

De activiteiten van het Netwerk zijn exclusief voor leden omdat we geen seminar-organisator of uitgever willen zijn, geen til voor duiven maar een netwerk voor tijgers. :-)

Lid worden en alle publicaties en sessies

Wil je een niet-gratis publicatie, sessie of lidmaatschap aanvragen? Wees gerust: je hoeft niet online te betalen. Na bestelling krijg je gewoon een factuur met BTW en als je dat wilt met inkoopnummer en op naam van je werkgever, te voldoen door je werkgever.

Maak mij lid!

Aanmelden als lid


Je kunt lid worden hier.

Voor vragen en afmelding kun je hier terecht.


Word NU lid à € 75 en krijg alle Digitale Tijger Journals gratis in 2024!Aanmelden voor attendering


Geef hier je naam, mailadres, organisatie en functie door en je wordt per mail geattendeerd op activiteiten (momenteel ca. 3-4 keer per kwartaal).

Voor vragen en afmelding kun je hier terecht.Publicatie downloaden


Klik voor bestellen van een Heterdaad eDossier of Digitale Tijger Journal.

Voor vragen kun je hier terecht.Sessie boeken


Klik voor inschrijven voor een Heterdaadsessie.

Voor vragen en annulering kun je hier terecht.


Mocht je na aanmelding onverhoopt niet kunnen deelnemen dan kun je een collega in jouw plaats laten gaan, mits 2 dagen tevoren diens gegevens zijn doorgegeven. Afmelden kan kosteloos tot 10 werkdagen voor de sessie, anders worden je de deelnamekosten in rekening gebracht. 


Speciaal tarief voor werkzoekenden

Heb je geen vaste baan en zoek je nog vast of freelance werk? Dan kun je beroep doen op een uitzonderingstarief van € 99 voor een sessie. We helpen je graag om up-to-date te blijven en verbonden met het arbeidsproces en je netwerk! Dit geldt eveneens voor zzp’ers die net starten of financieel krap zitten. 

Het lidmaatschapstarief kent geen uitzonderingen.


Papieren Tijger

Contact & Privacy


Papieren Tijger Netwerk

Ir. R.R. van der Zeelaan 1

8191 JH  Wapenveld

Mailadres

LinkedIn


NL76 ING B000 4845548 

BIC INGBNL2A

KvK Zwolle  05083546 

BTW NL001307 785B85


Privacy statement

Lid worden en alle publicaties en sessies

Maak mij lid!

Aan betreffende sessie deelgenomen?

Het Heterdaad eDossier krijg je gratis na afloop!


Sessie Gemist?

eDossier bestellen kan hieronder à € 95

Elk Heterdaad eDossier bevat:

• Geïllustreerd, Gedetailleerd Sessieverslag

• Links naar Achtergrondinformatie en

• De Sheets

• Totaal 40-50 pagina's

Heterdaadsessie: kennis-intensieve middagprogramma’s voor infoprofessionals bij aansprekende organisaties met spraakmakende cases, van ABN en BZK tot Rijksmuseum.

Testimonial : nationale overheidsorganisatie over eDossier I

“Zojuist het hele dossier doorgenomen en stukken tekst gebruikt voor mijn eigen stukken over de toekomst van ons RM. ...meteen opgeslagen in huis, want daar kunnen we echt uit putten, met onze vernieuwingen. Dank daarvoor. Ik kijk uit naar het volgende ebook.”

Sessie gemist? Dit is dè oplossing ;-)

Heterdaad eDossiers

Uitgebreide Verslagen van Heterdaadsessies.


Nog géén lid? Waarom LID worden?


Het Papieren Tijger Netwerk bevordert kennisdeling door Heterdaadsessies en andere professionele bijeenkomsten, LinkedIn en overige vormen van netwerken. En… natuurlijk door de Heterdaad eDossiers en het Digitale Tijger Journal.

Alles Exclusief voor Leden.


Heterdaad eDossiers

Gratis voor betalende sessie-deelnemers.

Uitgebreid verslag van presentaties van de Heterdaadsessie

Links naar Achtergrondinformatie en naar de Sheets

Ca. 4 per jaar. Ca. 40 pagina's elk.


Digitale Tijger Journal

Bloemlezingen uit wat oudere Heterdaad eDossiers.

Langere en kortere artikelen van ca. 4-7 verschillende organisaties.

Incl. illustraties en links naar sheets & achtergrondinfo, column en rubrieken.

Gratis voor leden, mits lid bij verschijning.

Ca. 4 per jaar. 40 - 50 pagina's elk.


Heterdaadsessies

Kennis, op Heterdaad gesnapt!

Bij een aansprekende organisatie met een spraakmakende case voor Informatieprofessionals.

Kennis - Informatie - Data : Organiseren - Managen - Innoveren

Middagvullend met een maatwerk programma, afgestemd op de organisatie en op 

de vraagstukken die de deelnemers vooraf inbrengen.

Sprekers: van enkelen tot 20+.

Naast het plenaire programma is vaak sprake van Parallelsessies en zo mogelijk een Rondleiding.

Heterdaadsessies worden traditiegetrouw afgesloten met een Tijgerborrel ;-)

Ca. 4 per jaar. Betaald.


Individueel lidmaatschap na 1e jaar € 85. Alle bedragen op deze site per 2020 en ex. BTW.

Géén lid?

Ook jij kunt Heterdaad eDossiers bestellen à € 95. Je wordt dan automatisch lid. 

(Contributie voor het lopende jaar is inbegrepen in de prijs).

Aan betreffende sessie deelgenomen?

Het Heterdaad eDossier krijg je gratis na afloop!


Sessie Gemist?

eDossier bestellen kan hieronder à € 95

Een indruk krijgen?

De Digitale Tijger Journals zijn een bloemlezing uit diverse Heterdaad eDossiers en sessieverslagen. 

Ziehier. Gratis voor leden, maar de Corona-edities zijn ook voor niet-leden gratis :-)